Drie keer raden

Drie keer raden

Ouders en leerlingen zijn belangrijke samenwerkingspartners van school. Drie keer raden hoe we daar formeel vorm aan geven.


1. De leerlingenraad

Zes leerlingen uit de leerjaren 6, 7 en 8 vormen de leerlingenraad. Zij zijn de vertegenwoordigers van de leerlingen op de Horizon. De leerlingenraad wordt geleid door juf Barbara. 


2. Ouderraad

De ouderraad helpt en ondersteunt het team bij het organiseren van activiteiten en feestelijke gebeurtenissen in en om de school. Door de ouderraad kunnen alle activiteiten succesvol plaatsvinden. 


3. Medezeggenschapsraad

De samenstelling van de medezeggenschapsraad is deels personeelsgeleding en deels oudergeleding. Deze leden kijken en denken mee in het beleid van de school. Documenten en notulen van de MR zijn op te vragen via mr.dehorizon@stichtingklasse.nl