Met Engels moet je vroeg beginnen

Met Engels moet je vroeg beginnen

Betere taalontwikkeling bij kleuters

In de eerste schooljaren van een leerling is de taalontwikkeling het grootst. Door Engels aan te bieden in deze ontwikkelrijpe tijd, pakken ze niet alleen Engels heel goed en heel snel op, maar is dat ook bevorderlijk voor hun hele taalontwikkeling. Daarnaast vinden kinderen het heel leuk en spannend om een vreemde taal te leren. Ze krijgen, door al jong te starten met het leren van een vreemde taal, meer zelfvertrouwen om deze taal te spreken. 


Kwaliteit Engels

Op basisschool de Horizon bieden we niet zomaar Engels aan. We bieden Engels aan volgens bepaalde kwaliteitscriteria voor goed Engels onderwijs. De leerkrachten zijn uitgebreid geschoold en de lessen worden volledig in het Engels gegeven. We zijn dan ook niet voor niets een erkende Earlybirdschool. 

Gedurende schooljaar 2022-2023 hebben wij een hervisitatie gehad. Dit heeft geresulteerd in het behouden van ons keurmerk 'Erkende EarlyBirdschool' voor de aankomende 4 schooljaren. 

De methodelessen en thematische lessen bouwen in niveau op van de onder- naar de bovenbouw. In de bovenbouw vindt er ieder jaar aanvullend een internationaliseringsproject plaats. De kinderen leren tijdens deze projecten de Engelse taal, in contact met kinderen uit een ander land, toe te passen!

 
"Uit de lesobservaties, de gesprekken met leerkrachten, coördinator/directie en met de leerlingen niet te vergeten kwam een consistent programma naar voren dat qua didactiek en organisatie van hoog niveau was."
 
"Draagvlak, competenties, materialen, eenheid van aanpak, cyclisch denken, differentiatie in leerstof dan wel in verwerking.  Je zou meer kinderen in Harmelen zo'n school gunnen!"
(Karel Philipsen, directeur EarlyBird, juni 2018)
 
"Basisschool de Horizon heeft ondanks de Covid periode de kwaliteit van het Engelse programma hoog kunnen houden. Engelse les, vaklessen in het Engels en internationaliseringsactiviteiten zijn stevig ingebed in het curriculum. Zij voldoen daarmee aan de Landelijke Standaard vvto. Het is mooi om te lezen dat de leerlingen zich veilig voelen en geen spreekangst hebben. Het grootste compliment krijgt de school van de leerlingen zelf: zij geven aan enorm veel plezier tijdens de Engelse lessen te hebben."
                                                           ​​​​​​​    ​​​​​​​    ​​​​​​​    ​​​​​​​    ​​​​​​​    ​​​​​​​    ​​​​​​​    ​​​​​​​    ​​​​​​​    ​​​​​​​    ​​​​​​​    ​​​​​​​    ​​​​​​​    ​​​​​​​    ​​​​​​​    ​​​​​​​    ​​​​​​​  (Myrna Feuerstake, directeur EarlyBird, april 2023)

Kijk voor meer informatie op de website van EarlyBird