Passend onderwijsPassendonderwijs
  

Passend onderwijs is de nieuwe manier waarop onderwijs aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben wordt georganiseerd. In de informatiegids leest u hier meer over.
 

 
Plusonderwijs Plusonderwijs

Elk kind wordt gezien. Wij hebben een compleet programma/procedure voor het herkennen en begeleiden van hoog- en meer begaafde leerlingen in groep 1 tot en met groep 8. Het protocol is zo opgebouwd dat na het proces van signalering en diagnostiek iedere leerkracht zelfstandig hoog- en meer begaafde leerlingen kan begeleiden.