ICT in basisschool de HorizonICT

Inmiddels is de computer een vertrouwd leermiddel geworden. Al onze computers zijn onderdeel van het schoolnetwerk. Op basisschool de Horizon werken we vanaf groep 1 met de computer. In alle groepen wordt gebruik gemaakt van een digitaal schoolbord.
 
Tablets in de klas
In de groepen 4 tot en met 8 maken de leerlingen gebruik van tablets. Dit doen zij als verwerking bij de vakken taal, rekenen en begrijpend lezen. Op basisschool de Horizon maken wij gebruik van de tablets van Snappet.
 
Meer informatie over Snappet vindt u hier: https://snappet.org/