Ouders en de school                                                                       
                                                                                                                                    Mijnschoolinfo                      
Wat kunnen ouders van de school verwachten?
Kinderen leven in twee werelden: de wereld van thuis en de wereld van school. Zowel thuis als op school kennen ze hun eigen regels, afspraken en omgangsvormen. De meeste kinderen kunnen hier prima mee overweg, al is het soms even wennen. Het is heel normaal dat uw kind zich thuis anders kan gedragen dan op school. Op school maken kinderen deel uit van een groep leeftijdsgenoten en dat vraagt andere sociale vaardigheden dan de vaardigheden die nodig zijn in een gezin met eventueel broertjes of zusjes. Om diezelfde reden verschillen uw regels thuis waarschijnlijk van de regels die gelden op school. Dat is niet erg, want kinderen zijn heel goed in staat om regels en omgangsvormen probleemloos te verbinden aan de omgeving waarin ze verkeren.
 
 
Communicatie
U wilt graag weten hoe uw kind het doet in de wereld van school. Wij willen graag weten hoe onze leerlingen het doen in de wereld van thuis. Daar is communicatie voor nodig tussen school en thuis. De verantwoordelijkheid voor die communicatie ligt zowel bij ons als bij u.
Met andere woorden: van ons kunt u verwachten dat wij belangrijke informatie over uw kind met u delen. Hebt u echter een vraag of maakt u zich zorgen, dan rekenen wij er op dat u dit aan de leerkracht kenbaar maakt.

Lees meer over Ouders en de school 

Protocol gescheiden ouders