Ons onderwijs
Op deze pagina vindt u een overzicht van het onderwijs op onze school. Onze visie en de missie van basisschool de Horizon staan hierin centraal. Ook kunt u lezen hoe we deze missie en visie in de praktijk uitvoeren en hoe wij op verschillende niveaus te werk gaan.