Welkom in groep 4 - 5 van basisschool de HorizonGroep4-5
Groep 4/5 is een enthousiaste groep kinderen! Op woensdag staat juf Barbara voor deze groep en op de andere dagen is dat juf Kim.

In groep 4/5 maken we alvast een start met het zelfstandig werken. De kinderen hebben dit straks namelijk nodig in groep 6,7 en 8, maar ook op de middelbare school is het een groot voordeel wanneer kinderen hier al bekend mee zijn. De kinderen weten dankzij het stoplicht en de timetimer altijd waar ze aan toe zijn. Bij het rode stoplicht zijn we helemaal stil en kunnen we geen vragen stellen aan de juf, zo moeten de kinderen dus leren om verder te gaan met de opdracht als ze het even niet snappen. Bij het oranje stoplicht mogen ze in hun groepje zachtjes overleggen en bij het groene stoplicht mogen ze ook bij hun andere klasgenoten fluisterend een vraag stellen.

Wij hebben rekenen en taal op de tablet. Dit is erg leuk vormgegeven en ziet er meteen uitnodigend uit. De kinderen vinden het daarom ook geweldig om hiermee aan het werk te gaan! Ook onze spellingsmethode sluit goed aan bij de belevingswereld van de kinderen. Met leuke en interactieve animaties worden de verschillende spellingscategorieën uitgelegd. Samen doen we deze gebaren na en hierdoor weten we vrij snel welke regel eraan verbonden is. Spelling vinden wij, net zoals rekenen en taal, een belangrijk vak. Daarom krijgen de kinderen dit elke dag aangeboden.

Ook hebben we in groep 4/5 veel aandacht voor het lezen. Zo maken we gebruik van Estafette lezen (technisch lezen) en Nieuwsbegrip (begrijpend lezen). We lezen de teksten samen hardop voor, maar ook in maatjes wordt er regelmatig gelezen.

Op onze school wordt er al vanaf groep 1 Engels gegeven. Dus ook in onze groep zijn we hier mee bezig. Dit doen we door middel van een methode, maar we doen ook verschillende spelletjes en activiteiten tussendoor. Zo leren de kinderen spelenderwijs de taal te spreken. Verder maken we voor wereldoriëntatie gebruik van de methode: Alles in één. De hele school staat vijf weken in het teken van een bepaald thema, dit zal je dus ook meteen zien wanneer je de school binnen loopt. Gedurende die vijf weken zijn we in de groep bezig met verschillende vakoverstijgende activiteiten.

Onze school is een KiVa school. Dit is een methode voor sociaal-emotionele ontwikkeling en het is tevens een anti-pest beleid. Elke week is er aandacht voor een thema. Samen zorgen we ervoor dat iedereen zich fijn voelt in de groep. Dit doen wij onder andere door regelmatig een open en eerlijk gesprek te hebben met de elkaar. “Wat vond je van deze week?”  “Voelde je je fijn?” of “Hoe kunnen we elkaar helpen, zodat iedereen zich fijn voelt?”