Welkom in groep 1 - 2 - 3 van basisschool de HorizonGroep1-2-3
Groep 1-2-3 is een gezellige groep met veel ruimte voor individuele aandacht. De nadruk ligt erop dat de kinderen zich thuis voelen en vanuit die veiligheid ieder tot hun eigen persoonlijke ontwikkeling en groei kunnen komen.

Op maandag t/m woensdag staat juf Pam voor de klas en op donderdag en vrijdag is dat juf Loes.

In groep 1 en 2 wordt er gewerkt met Kleuterplein. Deze speciale kleutermethode werkt thematisch. In de thema’s komen alle reken en taal ontwikkelingsdoelen aan bod. Dit alles gebeurt op een leuke en speelse wijze.  Bij een aantal van deze lessen wordt ook groep 3 nog betrokken. De methode nodigt uit tot verrijking en verdieping. De kinderen uit groep 2 zijn al veel meer bezig met het voorbereidend lezen en rekenen.

Knutsel en creatieve opdrachten zijn ook onderdeel van Kleuterplein. Deze worden door de kinderen afgetekend met een sticker op hun takenkaart.
 
De leerkrachten kiezen de thema’s zodanig uit dat ze zoveel mogelijk aansluiten bij de thema’s die in de midden – en bovenbouw op dat moment centraal staan. We voelen ons verbonden met de hele school.

Er zijn ook allerlei werk en speelhoeken in de groep, zoals de bouwhoek, de huishoek, de schrijfhoek, de rekenhoek, enz.
Groep 3 leert lezen en spelling via Veilig Leren Lezen. Ook dit is zichtbaar in de klas. Soms kunnen groep 2 kinderen aanhaken bij bepaalde instructie momenten. Uiteraard alleen als een kind daar aan toe is.

Ook rekenen en schrijven worden via een methode aangeboden aan groep 3.

Onze school is een Early Bird school. Dat betekent dat wij al vanaf groep 1 lesgeven in Engels. Via handpoppen en materiaal dat aansluit bij de belevingswereld van groep 1/2/3 krijgen de kinderen twee keer per week Engels. In deze lessen spreekt de leerkracht alleen maar Engels. De kinderen worden echt ondergedompeld.

Verder is onze school een KIVA school. Dit is een methode voor sociaal- emotionele ontwikkeling en het is tevens een anti-pest beleid. In deze groep worden ook twee keer per week KIVA lessen gegeven.

We gymmen twee keer per week in de grote  gymzaal, waarvan één keer samen met groep 4/5. We maken ook gebruik van de speellokalen in de school en gaan buitenspelen in de mooie speeltuin “het Schip” aan de voorkant van het  schoolgebouw.

We beginnen al in groep 1 met een takenkaart en een planbord. De kinderen leren, spelenderwijs, plannen en het wordt overzichtelijk gemaakt. Dit loopt ook door verder in onze school. Net als het gebruik van het stoplicht in de klassen. Langzaam leren de kinderen zelfstandig te werken en om te gaan met uitgestelde aandacht.