KMN Kind & Co

Alle soorten opvang wordt geboden door KMN Kind en Co. Hieronder staan de peutergroep en kinderdagverblijf in Harmelen. Daaronder staan de buitenschoolse opvangmogelijkheden.

Peutergroep
Kinderdagverblijf 0-4 jaar
Buitenschoolse opvang: