Ons onderwijs
Op deze pagina vindt u een overzicht van het onderwijs op onze school. Onze visie en de missie van basisschool de Horizon staan hierin centraal. Ook kunt u lezen hoe we deze missie en visie in de praktijk uitvoeren en hoe wij op verschillende niveaus te werk gaan.
  
Na een stralende zomervakantie, beginnen we weer op maandag 21 augustus! Tot dan!